28°

28°

О.У-24/2020 Набавка два возила за превоз васпитачког и техничког особља ПУ Детињство Жабаљ

1. Општи подаци о предмету набавке 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ…. 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 6.2 Образац структуре понуђене цене 7. Модел уговора Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni…

Опширније »
Нема коментара

Граде се фабрике за прераду воде у сва четири места у Општини Жабаљ

Председник Општине Жабаљ  обишао је данас црпну станицу воде у Чуругу. Том приликом Божић је истакао да су у току радови на реконструцији водоводне мреже у овом месту, а планира се да у наредне две године буде потпуно обновљена целокупна водоводна мрежа у сва четири…

Опширније »
Нема коментара

За Предшколску установу ”Детињство” обезбеђене помоћне просторије

Представници Управе за имовину АП Војводине данас су свечано уручили председнику Општине Жабаљ Чедомиру Божићу кључеве помоћне зграде некадашњег суда у Жабљу, коју је Покрајинска влада предала на коришћење Предшколској установи “Детињство”. Божић је кључеве предао директорици те установе Светлани Бошков, која је објаснила да…

Опширније »
Нема коментара

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document