34°

34°

Телефон: 021/833-006
Телефон: 021/834-141
Факс: 021//834-096

Дом за душевно оболела лица “Чуруг” у Чуругу има својство правног лица и обавља делатност од општег интереса. Дом “Чуруг” је установа социјалног типа, а према одредбама закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности и према одредбама Статута установе, основни задаци и деловање ове установе су у правцу:

трајног збрињавања одраслих хронично оболелеих лица
обезбеђивању адекватне здравствене заштите са перманентном медикаментозном терапијом
радна и окупациона терапија у складу са нивоом преосталих способности и тренутним здравственим стањем корисника
ангажовање на култyрно-забавним и рекреативним садржајима везаних за потребе социо-терапијског ангажовања
реализација социо-терапијског приступа корисницима Дома у смислу рехабилитационог поступка као и рад на адаптацији и интеграцији индивидуе у групи

Капацитет Дома је 195 корисника. Већина соба има 4 или 5 постеља а само 5 соба је са виче кревета. Дом има мини фарму свиња и кока носиља, као и 13 јутара земље, што доприноси квалитету исхране корисника. Веома је развијена радно-окупациона терапија, где тридесетак корисника веома лепо везе, хекла и плете разне украсне и практичне предмете. Смештај у дом се обезбеђује искључиво преко Центра за социјални рад.