Општа карактеристика инвестиција је да су оне недовољне. Изузетак је 2005. година у којој су остварена веома значајна инвестициона улагања.

Преглед остварених инвестиција према карактеру градње по годинама (у хиљадама динара)Преглед остварених инвестиција према карактеру градње по годинама (у хиљадама динара)

Преглед остварених инвестиција према карактеру градње по годинама (у хиљадама динара)