13°

13°

Opšta karakteristika investicija je da su one nedovoljne. Izuzetak je 2005. godina u kojoj su ostvarena veoma značajna investiciona ulaganja.

Pregled ostvarenih investicija prema karakteru gradnje po godinama (u hiljadama dinara)Pregled ostvarenih investicija prema karakteru gradnje po godinama (u hiljadama dinara)

Pregled ostvarenih investicija prema karakteru gradnje po godinama (u hiljadama dinara)