13°

13°

Radi zadovoljavanja potreba i interesa od neposrednog značaja za građane sa dela teritorije Opštine, u Opštini se obrazuju mesne zajednice. Mesna zajednica se obrazuje za jedno naseljeno mesto.  Me­sna za­jed­ni­ca ima svoj­stvo prav­nog li­ca u okvi­ru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom Skupštine opštine.

Mesna zajednica ima statut kojim se, u skladu sa zakonom, statutom i odlukom Skupštine opštine:  utvrđuju poslovi i zadaci mesne zajednice; utvrđuje broj članova saveta mesne zajednice, postupak izbora članova Saveta, vrste akata koje  Savet donosi, uređuje  način odlučivanja u Savetu, javnost rada i obaveštavanje građana o radu Saveta; uređuje položaj zaposlenih u mesnoj zajednici i regulišu druga pitanja od značaja za funkcionisanje mesne zajednice.