"/> Мисија и визија општине - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°

Žabaljska opština se nalazi u Južno Bačkom okrugu, u Šajkaškoj oblasti, a čine je četiri naseljena mesta: Žabalj, Čurug, Đurđevo i Gospođinci. U opštini živi  27.513 stanovnika.

Područje opštine obuhvata teritoriju od 400 km² i nalazi se u samom centru Vojvodine. Prostire se zapadno od Tise između opština Bečej, Srbobran, Temerin, Novi Sad i Titel, a na istočnoj strani, u Banatu, susedne opštine su Novi Bečej i Zrenjanin.

Prirodna bogatstva

Teritorija opštine je izuzetno bogata vodnim tokovima reka Tisa, Mrtve Tise, Jegričke i razgranate kanalske mreže koje je u sasatvu kanala Dunav-Tisa-Dunav. Reka Jegrička, pored odvodnjavanja, snabdeva vodom zalivne sisteme dok je donji basen pretvoren u ribnjak visoke produktivnosti čije mogućnosti za proizvodnju ribe još uvek nisu dovoljno iskorišćene. Zanimljivo je napomenuti da se u Žabaljskom ataru javlja čak 17 vrsta zemljišta, a žabaljska glina spada u red najkvalitetnijih sirovina za proizvodnju opekarskih proizvoda.

Klimatske karakteristike

Teritorija Opštine spada u umereni pojas i trebala bi da ima umerenu klimu sa četiri godišnja doba i nejednakim dužinama dana i noći. Zbog veće razlike između letnjih i zimskih temperatura ovaj deo Bačke ima više kontinentalnu nego umereno-kontinentalnu klimu. Temperatura vazduha – na osnovu podataka o temperaturi vazduha konstatovano je da je najtopliji mesec jul sa temperaturom od 21,90 °C, a najhladniji januar sa -1,30 °C. Srednja godišnja temperatura iznosi 11,10 °C. U vegetacionom periodu, koji traje od aprila do septembra, prosečna temperatura iznosi 18,10 °C, što pogoduje razvoju biljnih kultura.

Saobraćaj

Sva 4 mesta su povezana asfaltnim putevima što omogućava razvijen drumski saobraćaj i dobru saobraćajnu vezu. Dužina puteva iznosi 135 km. Kroz teritoriju opštine Žabalj prolazi magistralni put M-7 (Novi Sad-Zrenjanin), regionalni put R-122 (Bečej-Titel) i lokalni put L-104 (Žabalj-Temerin). Put M-7 se na 15 km od Žablja spaja sa međunarodnim pravcem E-75 (koridor 10). Za putničke automobile, presecanjem regionalnog puta R-122, lokalnim putem u naseljenom mestu Šajkaš koridor 10 nalazi se na udaljenosti od manje 10 km. Železnička infrastruktura je razvijena, koristi se za teretni saobraćaj , dok putnički saobraćaj ukidanjem redovne linije Novi Sad-Žabalj-Bečej, nije više u funkciji.

Međunarodni aerodrom Nikola Tesla u Surčinu, udaljen je od opštine Žabalj 80 km.

Teritorija opštine je izuzetno bogata vodenim tokovima i to: tokom reke Tise, Stare Tise i Jegričke i razgranate kanalske mreže Dunav-Tisa-Dunav. Medđnarodna reka Tisa podobna je za domaći i međunarodni rečni saobraćaj i na njoj postoji mogućnost izgradnje marine.