17°

17°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за привреду и заштиту животне средине општинске управе Жабаљ на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије о процени утицајапројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Телеком Србија” а.д., чије је седиште у ул. Таковској бр. 2, у Београду (Извршна јединица Нови Сад, Народних хероја бр. 2, Нови Сад),  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта “Базне станице мобилне телефоније НСУ234 Жабаљ-исток” чија реализација се планира на кат. парцели бр. 8724/30, к.о. Жабаљ на територији општине Жабаљ (ул. Индустријска зона бб, Жабаљ).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у Жабљу, ул. Николе Тесле бр. 45 у периоду од 15 дана од дана објављивања огласа радним даном од 8-14 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Жабаљ | Презентација општине