Предузетништво представља све значајнији облик обављања делатности, како са становишта пружања услуга становништву, тако и са становишта запослености.

Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.

Структура регистрованих предузетника према делатностима у 2009. год.

Занатство је најзаступљенија делатност предузетника, следе трговина и остале делатности, док је угоститељство слабо заступљено у пословима предузетника.

Преглед активних радњи по насељимаПреглед активних радњи по насељима

Преглед активних радњи по насељима