13°

13°

Preduzetništvo predstavlja sve značajniji oblik obavljanja delatnosti, kako sa stanovišta pružanja usluga stanovništvu, tako i sa stanovišta zaposlenosti.

Struktura registrovanih preduzetnika prema delatnostima u 2009. god.Struktura registrovanih preduzetnika prema delatnostima u 2009. god.

Struktura registrovanih preduzetnika prema delatnostima u 2009. god.

Zanatstvo je najzastupljenija delatnost preduzetnika, slede trgovina i ostale delatnosti, dok je ugostiteljstvo slabo zastupljeno u poslovima preduzetnika.

Pregled aktivnih radnji po naseljimaPregled aktivnih radnji po naseljima

Pregled aktivnih radnji po naseljima