Привредна активност се остварује кроз делатност следећих привредних субјеката: привредна друштва, предузетнике и регистрована пољопривредна газдинства.а

Према подацима из Регистра привредних субјеката на крају 2009. године је било регистровано 270 привредних друштава и 675 предузетника.

Од укупног броја привредних друштава, једно је велико, 5 је средње, а 264 је мало.

Од укупног броја регистрованих привредних друштава, 257 је активно, односно остварује промет.