"/> Јавно комунално предузеће "Водовод општине Жабаљ" - Žabalj | Prezentacija opštine

14°

14°

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE “VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ”

SEDIŠTE: ŽABALJ, SVETOG NIKOLE 7.

DELATNOST: 3600 SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE

MATIČNI BROJ: 08688613

PIB: 100142069

Tekući račun: “Erste banka” 340 -14663-76 i “Banka intesa” 160-134354-49

Direktor: 021/832 -145

Tehnička služba:

1. tehnički direktor 831-216

2. Crpne stanice

– Crpna stanica Žabalj 832 -422

– Crpna stanica Čurug 834 -368

– Crpna stanica Gospođinci 836 – 755

– Crpna stanica Djurđevo 839 – 313

Računovodstveno administrativna služba:

1. rukovodilac računovodstveno administrativne službe 832 -242

2 . obračun vode 832- 239