12°

12°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

Седиште: Трг Светог Саве бб, 21230 Жабаљ
Делатност: 9603 (погребне и сродне делатности)
Матични број: 20921579
ПИБ: 108044971
Т.Р. “Банка Интеса” 160-389508-14 и “Трезор” 840-734743-30

Директор: Милица Миличевић, контакт: 064/8144567, канцеларија: 021/832-173
Технички Директор: Горан Иђидов, контакт: 064/8981081, канцеларија:
021/832-184

Рачуноводство:
Шеф рачуноводства: Весна Плавшић, контакт: 064/8981082, канцеларија:
021/832-246

Чланови Надзорног одбора:
председник: Ивана Рајков
члан: Горан Гатарић
члан: Здравко Сладојевић

Жабаљ | Презентација општине