19°

19°

Sedište: Trg Svetog Save bb, 21230 Žabalj
Delatnost: 9603 (pogrebne i srodne delatnosti)
Matični broj: 20921579
PIB: 108044971
T.R. “Banka Intesa” 160-389508-14 i “Trezor” 840-734743-30

Direktor: Milica Miličević, kontakt: 064/8144567, kancelarija: 021/832-173
Tehnički Direktor: Goran Iđidov, kontakt: 064/8981081, kancelarija:
021/832-184

Računovodstvo:
Šef računovodstva: Vesna Plavšić, kontakt: 064/8981082, kancelarija:
021/832-246

Članovi Nadzornog odbora:
predsednik: Ivana Rajkov
član: Goran Gatarić
član: Zdravko Sladojević