18°

18°

Трг Светог Саве 3 Жабаљ
Тел/факс: 021/831-325
Делатност:

Организује и проверава одговарајућим предузећима послове на припреми и уређењу грађевинског земљишта, одржавању и изградњи путне мреже, комуналној и стамбеној изградњи
Врши продају грађевинских парцела и њихово комунално опремање
Издаје у закуп грађевинско земљиште и јавне површине за киоске и друге привредне објекте
Организује поправку путева, крпљење ударних рупа, постављање саобраћајних знакова и остале сигнализације

Организује:

Израду комплетне урбанистичко-планске документације
Одржавање и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње
Одржавање јавних површина и дрвореда
Организује одржавање јавне расвете
Акције сузбијања комараца, крпеља и других инсеката
Солидарну стамбену изградњу и друге инвеститорске послове