13°

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. tačka 1. Odluke o određivanju organa nadležnog za sprovođenje postupka davanja na korišćenje, zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji