16°

Opštinska uprava opštine Žabalj, Služba za privredu i zaštitu životne sredine opštinske uprave Žabalj na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 I 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skaldištenje i tretman

15.08.2016 Ime Prezime godina Škola Aleksandra Neckov II Saobraćajna škola PINKI Novi Sad Aleksandra Milanović II 22.oktobar Žabalj Aleksandra Matić II Medicinska škola 7.april Novi Sad Ana Petrić I Gimnazija Bečej Andrijana Ćorić II Medicinska škola 7.april Novi Sad Anita Barna III 22.oktobar Žabalj Anja Roman I Medicinska škola Zrenjanin Bogdana Miletić IV T.Š.Mileva Marić Novi Sad Boris Ragai III ETŠ.Mihajlo Pupin Bosiljka Mandić II Medicinska škola 7.april Novi Sad Branka Erceg IV Lukijan Mušicki Temerin Dejan Bajić III 22.oktobar,Žabalj Dejana Kovačević III Medicinska škola 7.april Novi Sad Dejana Vitez II Medicinska škola Zrenjanin Đorđe Ostojin II 22.oktobar Žabalj Doroteja Trivunović IV 22.oktobar Žabalj Dragana Arsin IV Saobraćajna škola PINKI Novi Sad Dragana Kanački IV Gimnazija Bečej Dragana Riđički II Gimnazija Bečej Dunja Stojanović III Medicinska škola 7.april Novi

Odluka komisije o dodeli sredstava ekologija - 2016 22.04.2016 Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2009) i člana 7. Odluke podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni list opštine Žabalj” broj 15/2015)

Odluka komisije za dodelu sredstava za kulturu 08.03.2016 Na osnovu i člana 9. Odluke o načinu,  kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” broj 19/2015) , a na osnovu Odluke Konkursne komisija za sprovođenje postupka

Odluka o finansiranju projekata koja realizuju udruženja 2016 godine 05.02.2016 Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2009) i člana 7. Odluke podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni list opštine Žabalj” broj

Odluka o finansiranju projekata u kulturi i umetnosti 05.02.2016 Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2009) i člana 7. Odluke o načinu,  kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine žabalj (“Službeni list

Odluka o finansiranju projekata od javnog interesa 05.02.2016 Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2009) i člana 7. Odluke podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni list opštine Žabalj” broj 15/2015) ,