16°

Izvršenje Plana javnih nabavki za 2016. godinu  - prvi kvartal 2016. godine Dokumentacija:  Nabavka usluge posluživanja hrane u restoranu-prema odobrenom meniju za period od dana zaključenja ugovora do 31.12.2016.godine - U RESTORANU KOJI SE NALAZI NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA  PlanZaPortal-OPSUPRZABA2016-Izmena 15-7-2016-1.pdf  PLAN2016GOUPR08157111OPSZABPRED18072016-4.pdf  PLAN2016GOUPR08157111OPSZABPRED28062016-4.pdf  PLAN2016GOUPR08157111OPSZABPRED29022016-4.pdf  PLAN2016GOUPR08157111OPSZABPRED22012016-4.pdf  Tehnicka ispravka specifikacija 22.1.pdf  akt o usvajanju tehnicke ispravke