Одлука о додели Партија 1.pdf Одлука о додели Партија 2.pdf Одлука о додели Партија 3.pdf Одговор на питање 10.03.pdf Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА – најнижа понуђена цена.pdf Уговор - комбинарка за дрво.pdf Уговор - аутомеханичарска опрема.pdf     ( клик за преузимање )

 Набавке елемената за противградну заштиту са наслоном за воћарску производњу Конкурс.doc  Средства су намењена: Физичким лицима - носиоцима ре.пољ.газдинстава, предузетницима носиоцима ре.пољ.газдинставаПравним лицима - привредним друштвима, земљорадничким задругама Конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објекта заштићеног подручја, фолију за сенчење и спречавање губитка топлоте, мреже

Набавка хране, пића и сродних производа за репрезентацију Општинске управе-за период од 12 месеци од дана закључења уговора Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА - најнижа понуђена цена.doc  Одлука о додели уговора.pdf

Набавка нових тонера за штампаче и фотокопире за период од годину дана од дана закључења уговора - по партијама Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација.doc  Одговор на питање.pdf

Решење о одобравању средстава за суфинансирање промотивно рекеративно -  спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности и физичког васпитања у функцији здравља од значаја за општину Жабаљ за 2017. годину. Решење.doc ( клик за преузимање )  

Тип јавне набавке: РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА РОК ПОНУДЕ ДО 13.03.2017.год ДО 10 ЧАСОВА  Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација.doc