17°

Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, Opština Žabalj dodelila je dva automobila marke „škoda rapid“ Policijskoj stanici u Žablju. Zahvalnicu za izuzetno profesionalno i hrabro postupanje u visokorizičnoj situaciji i ključeve automobila uručio je predsednik opštine Žabalj Čedomir Božić zameniku

Javni poziv se upućuje registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Žabalj , koji su zainteresovani za poljoprivredne kratkoročne kredite kod poslovnih banaka za finansiranje obrtnih sredstava, na period do 12 meseci, uz učešće opštine u subvencionisanju naknade, u visiniod 100 %. Molimo Vas da se više