19°

U cilju poboljšanja rada javnih ustanova i poboljšanja kvaliteta životnog standarda građana opštine Žabalj, predsednik opštine Čedomir Božić obišao je rekonstruisani deo vrtića Predškolske ustanovu „Detinjstvo“ u Žablju. Tom prilikom, razgovarao je sa zaposlenima u toj ustanovi, kao i o projektima, čija je realizacija planirana

Pogon za preradu povrća nemačke kompanije „Maminger konzerven“, za čiju je izgradnju kamen temeljac položen u martu prošle godine, otvoren je u Gospođincima. U novoizgrađenoj fabrici, koja će biti stacionirana na teritoriji opštine Žabalj, prerađivaće se jedna trećina otkupljenog povrća. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA OPŠTINA ŽABALJ Odeljenje za finansije i budžet BROJ: 401-363/2019-III-08 DANA: 10.09.2019. godine ŽABALJ Ulica Nikole Tesle 45 Telefon 021 210 22 64   Na osnovu člana  42. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018

Predsednik opštine Žabalj Čedomir Božić obišao je sa saradnicima prostorije Društva za očuvanje i negovanje kulturnih tradicija „Prelo“ iz Čuruga, gde je rekonstrukciju krova obezbedila lokalna samouprava. Tom prilikom, Božić je istakao da će, kao i do sada, pomagati udruženjima koja neguju kulturu i tradiciju. „Svake godine

Drugu godinu zaredom, Opština Žabalj obezbedila je zaštitu celokupnog atara, odnosno 32.000 hektara obradivog zemljišta i to u dogovoru sa poljoprivrednicima, a u saradnji sa profesionalnom agencijom za video nadzor i obezbeđenje, Poljočuvarskom službom JKP „Čistoća Žabalj“ i uz konstantnu podršku lokalne policije. Na taj