16°

U cilju podizanja nivoa zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Žabalj, predsednik opštine Čedomir Božić obišao je sa direktorom Doma zdravlja Nikolom Dukićem Zdravstvenu stanicu „Dr Jovan Tucakov“ u Čurugu, koja funkcioniše u okviru Doma zdravlja Žabalj. Božić je obišao dispanzer za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, gde