19°

Јавни позив.doc Наративни и финансијски извештај.doc Пријавни образац 1.doc Пријавни образац 2.doc  

Јавни позив култура.doc Наративни и финансијски извештај.doc Пријавни образац 2.doc Пријавни образац 3.doc  

Председник Општине Жабаљ Чедомир Божић примио је делегацију Општине Темерин, коју су представљали председник Општине Ђуро Жига и Начелник одељења за пољопривреду и инвестиције у Општини Темерин Соња Тодоровић. Тема састанка била је упознавање делегације општине Темерин са поступком реализације јавно-приватног партнерства. Наиме, Општина Темерин

Право учешћа имају физичка лица, носиоци пољ. газдинстава Рок за пријаву за ове конкурсе је до утрошка средстава, најкасније до 31.05.2017. год. Конкурс.pdf (клик за преузимање)  

Право учешћа имају физичка лица (носиоци комерц.пољ.газд. и предузетници носиоци комерц.пољ.газд.) и правна лица (привредна друштва уи задруге) Рок за пријаву за ове конкурсе је до утрошка средстава, најкасније до 31.05.2017. год. Конкурс.pdf (клик за преузимање)  

На основу члана 16. Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" број 101/05), Општинско веће општине Жабаљ, на својој 43.седници одржаној 16.03.2017. године, доноси ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ 1. Проглашава се Дан жалости поводом погибије Бранислава Кисића (19 година) из Ђурђева, који је

Јавна набавка за одржавање софтвера «Одржавање софтвера -услуге пружања техничке подршке за софтвере:  „ИРА-Административно-кадровски модул“ и „ИРА Административни модул-  ПИСАРНИЦА“, Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Обавештење о покретању поступка.pdf   ( клик за преузимање )

Измена и допуна плана јавних набавки наручиоца Општина Жабаљ- председник општине и општинско веће за 2017.годину План.pdf   ( клик за преузимање )

Набавка рачунарске и сродне опреме по спецификацији рок до 20.03. до 11 сати Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Конкурсна документација - измена 10.03.pdf Одговор на питање од 17.03.pdf   ( клик за преузимање )