јавни позив јавни позив sport(1) _______ __.1-______________ _____._____._________ _______ __.9 -__________ ________ _______ ____ 3-__________ _______ ____ 11-______ ___________ _______ ____ 12-___._______ _______ ______ _______ 1-_______ ________ ________ _______ 2-________ ______.________ _______ 4-_______ _______(1) _______ 4-_______ _______ _______ 5-______ __________ ____________ _______ 6-__________ ____________ _______ 7-_______ ________ _______ 8-_______ ________ _______ _______ 10-__________ ________ _______ 13-_________ ____ _______ 14.-_________ ________ ________ ________ ___________

Нацтр Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама Позив Програм Јавне расправе о изменама Одлуек о локланим комуналним таксама  

Образац 4-Посебан програм Јавни позив манифестације - мали спорт  

Јавни позив за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика у школској 2018-19 години Захтев за регресирање превоза