17°

 

Јавни позив.doc Наративни и финансијски извештај.doc Пријавни образац 1.doc Пријавни образац 2.doc  

Јавни позив култура.doc Наративни и финансијски извештај.doc Пријавни образац 2.doc Пријавни образац 3.doc  

Право учешћа имају физичка лица, носиоци пољ. газдинстава Рок за пријаву за ове конкурсе је до утрошка средстава, најкасније до 31.05.2017. год. Конкурс.pdf (клик за преузимање)  

Право учешћа имају физичка лица (носиоци комерц.пољ.газд. и предузетници носиоци комерц.пољ.газд.) и правна лица (привредна друштва уи задруге) Рок за пријаву за ове конкурсе је до утрошка средстава, најкасније до 31.05.2017. год. Конкурс.pdf (клик за преузимање)  

 Набавке елемената за противградну заштиту са наслоном за воћарску производњу Конкурс.doc  Средства су намењена: Физичким лицима - носиоцима ре.пољ.газдинстава, предузетницима носиоцима ре.пољ.газдинставаПравним лицима - привредним друштвима, земљорадничким задругама Конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објекта заштићеног подручја, фолију за сенчење и спречавање губитка топлоте, мреже

Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица и предузетнике, за регистрована пољопривредна газдинства и за локалне самоуправе. Како наводе у Развојном фонду Војводине нове кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења

Сви конкурси су отворени од 19. фебруара све до утрошка средстава. КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у 2017. години.  Текст конкурса | Пријава КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2017. години Текст конкурса