17°

 

ЈАВНА НАБАВКА О.У-18-1/2017 - „Текуће одржавање фасада, зидова, просторија и пословних зграда Општинске управе Жабаљ'' Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА П.О.-8 -1/2017 - Услуге сузбијања комараца за 2017. годину» Жабаљ, август 2017. године Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА О.У-19/2017 - Услуге мобилне телефоније за период од 12 месеци од дана закључења уговора Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА О.У-18/2017 - Текуће одржавање фасада, зидова, просторија и пословних зграда Општинске управе Жабаљ Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА П.О-5/2017 - Радови на изградњи отворених спортских терена у комплексу Основне школе Жарко Зрењанин у Госпођинци Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА број О.У-17/2017 - Услуге годишњег превоза ученика са подручја општине Жабаљ – релација Чуруг-Бечеј Позив за подношење понуда.doc Oтворени поступак - оквирни споразум.doc Kонкурсна документација са изменама коначна Бечеј 2.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА П.О - 6/2017 - Набавка услуге послуживања хране у ресторану-према одобреном менију за период од дана закључења уговора до 31.12.2017.године Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА О.У -15/2017 - Радови на уређењу атарских путева у к.о Жабаљ и к.о Чуруг Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc / измена 19.06.2017.год Одговор на постављено питање.doc    ( клик за преузимање )

ЈАВНА НАБАВКА П.О-7/2017 - Услуге послуживања хране у ресторанима за насељено место Жабаљ Позив за подношење понуда.doc Конкурсна документација.doc  ( клик за преузимање )