17°

 

Квартални извештаји о спроведеним јавним набавкама у првом кварталу 2017.године. Квартални извештај управа.pdfКвартални извештај скупштина општине.pdf Квартални извештај председник општине.pdf    (Клик за преузимање)

Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација.pdf Уговор: Услуге поправке путничких возила Шкода.pdf Уговор: Услуге поправке путничких возила Дачиа.pdf  (Клик за преузимање)  

Јавна набавка за одржавање софтвера «Одржавање софтвера -услуге пружања техничке подршке за софтвере:  „ИРА-Административно-кадровски модул“ и „ИРА Административни модул-  ПИСАРНИЦА“, Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Обавештење о покретању поступка.pdf   ( клик за преузимање )

Набавка рачунарске и сродне опреме по спецификацији рок до 20.03. до 11 сати Позив за подношење понуде.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.pdf Конкурсна документација - измена 10.03.pdf Одговор на питање од 17.03.pdf   ( клик за преузимање )

Услуге одржавања софтвера “Т - ТРЕЗОР”  за период од годину дана од дана закључења уговора Обавештење о покретању поступка.pdf Конкурсна документација - преговарачки поступак.doc Одлука о додели уговора.doc

Услуга одржавања и сервисирања путничких моторних возила за период од годину дана од дана закључења уговора-ПО ПАРТИЈАМА Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - сервис 2017.doc

 Oтворени поступак ради закључивања оквирног споразума, «Услугe годишњег превоза ученика и студената са подручја општине Жабаљ – по спецификацији линија - регресирање цене превоза" Позив за подношење понуде.pdf Отворени поступак остале линије оквирни споразум.doc Одговор на питање од 16.03.pdf Обавештење о закљученом уговору.pdf Одговор на питање од 20.03.pdf

Одлука о додели Партија 1.pdf Одлука о додели Партија 2.pdf Одлука о додели Партија 3.pdf Одговор на питање 10.03.pdf Позив за подношење понуде.pdf КОНКУРСНА – најнижа понуђена цена.pdf Уговор - комбинарка за дрво.pdf Уговор - аутомеханичарска опрема.pdf     ( клик за преузимање )