Јавне набавке - Општинска управа Archives - Жабаљ | Презентација општине

Одлука о додели уговора Партија 1 Одлука о додели уговора Партија 2 Одлука о додели уговора Партија 3 Одлука о додели уговора Партија 4 Одлука о додели уговора Партија 5 Одлука о додели уговора Партија 6 Одлука о додели уговора Партија 7

Позив за подношење понуда Конкурсна документација