19°
Обавештења и решења Archives - Жабаљ | Презентација општине

19°

Нацрт Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Жабаљ за 2020. годину Позив за јавну расправу - Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Програм јавне расправе - Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Извештај јавна расправа    

Закључак о ограничењу радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током ванредног стања, а за време ускршњих празника  

Позив за лица која пружају услуге за добијање дозволе за кретање у време полицијског часа  

Позив за јавну расправу - Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Програм јавне расправе - Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Предлог Одлуке о рабалансу буџета за 2020. год. Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету општине Жабаљ за 2020. годину      

Јавна седница Комисије за планове  заказана ради завршетка  јавног увида нацрта Измена Плана генералне регулације насеља Ђурђево у делу блока број 10  за 13.02.2020. године у 14,00 часова одлаже се за 14.02.2020. године за 14,30.   Предметни План биће изложен на јавни увид 15 дана,  почев од наредног дана од дана објављивања огласа, у Одељењу за урбанизам, грађевинарство,