33°

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Жабаљ - стручни послови на праћењу послова јавних предузећа и послови трезора и контроле.pdf  (Kлик)

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Жабаљ - послови пореске администрације.pdf  (Kлик)

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за привреду и заштиту животне средине општинске управе Жабаљ на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 И 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за скалдиштење и третман

15.08.2016 Име Презиме година Школа Александра Нецков II Саобраћајна школа ПИНКИ Нови Сад Александра Милановић II 22.октобар Жабаљ Александра Матић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Ана Петрић I Гимназија Бечеј Андријана Ћорић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Анита Барна III 22.октобар Жабаљ Ања Роман I Медицинска школа Зрењанин Богдана Милетић IV Т.Ш.Милева Марић Нови Сад Борис Рагаи III ЕТШ.Михајло Пупин Босиљка Мандић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Бранка Ерцег IV Лукијан Мушицки Темерин Дејан Бајић III 22.октобар,Жабаљ Дејана Ковачевић III Медицинска школа 7.април Нови Сад Дејана Витез II Медицинска школа Зрењанин Ђорђе Остојин II 22.октобар Жабаљ Доротеја Тривуновић IV 22.октобар Жабаљ Драгана Арсин IV Саобраћајна школа ПИНКИ Нови Сад Драгана Каначки IV Гимназија Бечеј Драгана Риђички II Гимназија Бечеј Дуња Стојановић III Медицинска школа 7.април Нови

Одлука комисије о додели средстава екологија - 2016 22.04.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени лист општине Жабаљ” број 15/2015)

Одлука комисије за доделу средстава за културу 08.03.2016 На основу и члана 9. Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” број 19/2015) , а на основу Одлуке Конкурсне комисија за спровођење поступка

Одлука о финансирању пројеката која реализују удружења 2016 године 05.02.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени лист општине Жабаљ” број

Одлука о финансирању пројеката у култури и уметности 05.02.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине жабаљ (“Службени лист

Одлука о финансирању пројеката од јавног интереса 05.02.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени лист општине Жабаљ” број 15/2015) ,