20°
Обавештења и решења Archives - Страница 22 од 23 - Жабаљ | Презентација општине

20°

У наредном периоду на територији општине Жабаљ, овлашћена лица ће вршити попис бесправно изграђених објеката у складу са законом о озакоњењу објекта ("Сл. гласник РС", бр.96/2015) Овим пописом грађанима се пружа могућност да сарађујући са овлашћеним лицима брзо и ефикасно озаконе своје објекте. Општинска Управа Жабаљ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. тачка 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања на коришћење, закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖАБАЉ.doc (Клик за преузимање)

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Жабаљ - кординатор на пословима јавне својине и административно технички послови.pdf  (Kлик)

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Жабаљ - стручни послови на праћењу послова јавних предузећа и послови трезора и контроле.pdf  (Kлик)

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи Жабаљ - послови пореске администрације.pdf  (Kлик)

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за привреду и заштиту животне средине општинске управе Жабаљ на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 И 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за скалдиштење и третман

15.08.2016 Име Презиме година Школа Александра Нецков II Саобраћајна школа ПИНКИ Нови Сад Александра Милановић II 22.октобар Жабаљ Александра Матић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Ана Петрић I Гимназија Бечеј Андријана Ћорић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Анита Барна III 22.октобар Жабаљ Ања Роман I Медицинска школа Зрењанин Богдана Милетић IV Т.Ш.Милева Марић Нови Сад Борис Рагаи III ЕТШ.Михајло Пупин Босиљка Мандић II Медицинска школа 7.април Нови Сад Бранка Ерцег IV Лукијан Мушицки Темерин Дејан Бајић III 22.октобар,Жабаљ Дејана Ковачевић III Медицинска школа 7.април Нови Сад Дејана Витез II Медицинска школа Зрењанин Ђорђе Остојин II 22.октобар Жабаљ Доротеја Тривуновић IV 22.октобар Жабаљ Драгана Арсин IV Саобраћајна школа ПИНКИ Нови Сад Драгана Каначки IV Гимназија Бечеј Драгана Риђички II Гимназија Бечеј Дуња Стојановић III Медицинска школа 7.април Нови

Одлука комисије о додели средстава екологија - 2016 22.04.2016 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) и члана 7. Одлуке подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени лист општине Жабаљ” број 15/2015)