15°

Образац 4-Посебан програм Јавни позив манифестације - мали спорт  

Оглас можете преузети на следећем линку. Oдлука Beћa за расписивање Огласа за киоске Жабаљ 2018