30°

 

Цивилна заштита

 Документација (клик за преузимање)

1. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ Службени лист општине Жабаљ број 10-11, 23-12
2. Оперативни план одбране од поплава на водама II реда на територији општине Жабаљ за 2019. годину, Службени лист општине Жабаљ број 7-19
3. Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2019. годину, Службени лист општине Жабаљ број 7-19
4. Програм коришћења средстава буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од пожара за 2019. годину Службени лист општине Жабаљ број 8-19
5. Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ за 2019. годину, Службени лист општине Жабаљ број 4-19
6. Закључак о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Жабаљ, Службени лист општине Жабаљ број 2-19
7. Закључак о доношењу Плана заштите од удеса са аспекта терористичких активности на органе општине Жабаљ, Службени лист општине Жабаљ број 32-16
8. Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жабаљ, Службени лист општине Жабаљ број 7-19