13°

13°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

  1. Одлукa о одређивању матичних подручја, 2009-16 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 16/2009)
  2. Одлукa о новчаној помоћи породици са децом, 2006-17 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2006)
  3. Одлука о награђивању даровитих ученика, студената и младих људи, 2014-10, („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/2014)
  4. Одлука о пружању правне помоћи грађанима, 2014-24 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014)
  5. Пречишћени текст Одлуке о регресирању трошкова боравка и ужине деце, закључно са 2013-3 (Одлука је објављена у „Службеном листу општине Жабаљ“ бр5/2005, 8/2012 и 3/2013)
  6. ОДЛУКА О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
  7. Одлука о објављивању аката у Службеном листу Општине Жабаљ , закључно са 38-2016 („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 9/2010, 23/2012 и 15/2014)
  8. Пречишћени текст Одлуке о социјалној заштити, закључно са 2016-27 (“Службени лист општине Жабаљ ” бр.11/2011, 23/2012, 18/2014, 24/2014, 29/2015, и 27/2016)
  9. Одлуку о једнократној новчаној помоћи незапосленим трудницама на територији општине Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 29/2015,8/2016)

Жабаљ | Презентација општине