13°

13°
  1. Odluka o određivanju matičnih područja, 2009-16 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 16/2009)
  2. Odluka o novčanoj pomoći porodici sa decom, 2006-17 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 17/2006)
  3. Odluka o nagrađivanju darovitih učenika, studenata i mladih ljudi, 2014-10, („Službeni list opštine Žabalj“ br. 10/2014)
  4. Odluka o pružanju pravne pomoći građanima, 2014-24 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 24/2014)
  5. Prečišćeni tekst Odluke o regresiranju troškova boravka i užine dece, zaključno sa 2013-3 (Odluka je objavljena u „Službenom listu opštine Žabalj“ br5/2005, 8/2012 i 3/2013)
  6. ODLUKA O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA I STUDENATA
  7. Odluka o objavljivanju akata u Službenom listu Opštine Žabalj , zaključno sa 38-2016 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 9/2010, 23/2012 i 15/2014)
  8. Prečišćeni tekst Odluke o socijalnoj zaštiti, zaključno sa 2016-27 (“Službeni list opštine Žabalj ” br.11/2011, 23/2012, 18/2014, 24/2014, 29/2015, i 27/2016)
  9. Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći nezaposlenim trudnicama na teritoriji opštine Žabalj (“Službeni list opštine Žabalj” br. 29/2015,8/2016)