-1°

-1°

Финансијски подстицаји

Фонд за развој Републике Србије

Кнез Михајлова14

11000 Beograd

www.fondzarazvoj.gov.rs


Фонд за развој АП Војводине

Локална канцеларија Жабаљ

Повереник Јовица Тодоровиц

Адреса локалне канцеларије у Жабљу је :

Жабаљ, Николе Тесле 45

Teл – Факс 021/831-089 021/831-094

privreda@opstina.zabalj.com


Фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Бул. Михајла Пупина16

21000 Novi Sad

Tel. 021/487-4875 , Fax 021/487-4253, E-mail: fondpolj@vojvodina.sr.gov.yu

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs


Гаранцијски фонд АП Војводине

Хајдук Вељкова бр. 11, МАСТЕР ЦЕНТАР 6. спрат

21000 Нови Сад

Телефон/Факс: 021/489 3700

www.garfondapv.org.rs


Агенција за страна улагања и промоцију извоза

Адреса: Влајковицева 3/5, 11000 Београд, Србија

Телефон: 011 / 3398 550, Факс:011 / 3398 814

www.siepa.gov.rs

office@siepa.gov.rs
за инвестиције у:     укупна средства по новом радом месту:     минимлна вредснот улагања:

 Минималан број нових радних места:
производном сектору     2.000-5.000 евра     између 1-3 милиона евра*     50
сектору услуга     2.000-10.000 евра     500.000 евра     10
сектору истраживања и развоја     5.000-10.000 евра     250.000 evra     10

Инвестициони пројекти бице оцењивани и бодовани на основу следецих критеријума:

Референце инвеститора,
Удео домацих добављаца и ефекат инвестиције на продуктивност осталих домацих предузеца у истом сектору,
Одрживост инвестиције / трајност пословања,
Ефекти инвестиције везани за истраживање и развој,
Ефекти инвестиције на људске ресурсе,
Утицај инвестиције на животну средину,
Обим медународног промета,
Ефекти инвестиције на развој општине, и
Подршка локалне самоуправе у реализацији инвестиције

Пријаве за доделу средстава подносе се Агенцији за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) након објављеног јавног позива за доделу бесповратних средстава. Након спроведеног поступка оцењивања пројеката, средства це бити додељивана изабраним компанијама у складу са укупним бројем бодова. Исплата це бити вршена периодицно током трајања пројекта у једнаким износима од 25% вредности додељених средстава и то:

по закљуцењу купопродајног уговора или уговора о закупу земљишта;
по добијању градевинске дозволе;
по добијању употребне дозволе;
по остварењу пуне запослености предвидене инвестиционим пројектом.