"/> Грађевински послови - Žabalj | Prezentacija opštine

Građevinski poslovi

– daje zainteresovanim strankama obaveštenja o nameni prostora;
– sarađuje sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevinarstva za potrebe rada organa Opštine i Odeljenja;
– daje stručna mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i odobrenja za izgradnju u okviru objedinjene procedure;
– izdaje rešenja o rušenju objekata;
– izdaje lokacijske uslove;
– pribavlja posebne uslove od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova i drugih imalaca javnih ovlašćenja neophodnih za izradu lokacijskih uslova;
– izdaje građevinske dozvole;
– izdaje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji objekata;
– proverava ispunjenost formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole i usklađenost podataka navedenih u izvodu iz projekta sa izdatim lokacijskim uslovima;
– proverava uklađenost idejnog projekta za pribavljanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova sa izdatim lokacijskim uslovima, odnosno planskim aktom;
– stara se o zakonitom vođenju postupka izdavanja građevinske dozovole i odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata;
– izdaje potvrde o prijavi radova;
– postupa po podnetim prijavama o završetku izrade temelja i završetku objekta u konstruktivnom smislu;
– izdaje upotrebne dozvole;
– obavlja stručne poslove u vezi sa radovima na investicionom održavanju objekata u javnoj svojini Opštine;
– podnosi zahteve za upis prava svojine na izgrađenom objektu, odnosno posebnim delovima objekta i izdavanje rešenja o kućnom broju;

 

Važeći propisi

Zahtevi

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Žabalj za period januar-jun 2019. godine Zahtev za ozakonjenje
Zakon o planiranju i izgradnji_ sl. gl. rs 72_2009-105, ….., 31_2019-9, 37 Zahtev za ozakonjenje
Zakon o putevima_ sl. gl. rs 41_2018-32, 95_2018-267 (dr. zakon) Zahtev za uverenje o objektu na osnovu teh.dok.
Zakon o energetici_ sl. gl. rs 145_2014-3, 95_2018-267 (dr. zakon) Zahtev za uverenje ozakonjenje
Zakon o železnici_ sl. gl. rs 41_2018-54 Takse jun 2019
Zakon o zaštiti od požara_ sl. gl. rs 111_2009-25, 20_2015-13, 87_2018-3 (dr. zakon), 87_2018-41