15°

15°

Источна радна зона Жабаљ

    Изузетна локација на магистралном путу М-7, Нови Сад – Зрењанин, 15 км од међународног пута E-75
близина градских центара :

  • на 20 км од Новог Сада, 25 км од Зрењанина и 80 км од Београда
       
  • површина локације 42 хa – израђен ПДР и потребна пројектно техничка документација
       
  • намена индустријске зоне : изградња индустријских комплекса, урбани сервиси, стоваришта, магацини и остали производни погони мале привреде.

Уређењем индустријске зоне, створиће се услови за привлачење домаћих и страних инвестиција, што ће омогућити развој малих и средњих предузећа, отварање нових радних места, смањење незапослености и побољшање животног стандарда грађана општине Жабаљ.