20°

20°

Istočna radna zona Žabalj

    Izuzetna lokacija na magistralnom putu M-7, Novi Sad – Zrenjanin, 15 km od međunarodnog puta E-75
blizina gradskih centara :

  • na 20 km od Novog Sada, 25 km od Zrenjanina i 80 km od Beograda
       
  • površina lokacije 42 ha – izrađen PDR i potrebna projektno tehnička dokumentacija
       
  • namena industrijske zone : izgradnja industrijskih kompleksa, urbani servisi, stovarišta, magacini i ostali proizvodni pogoni male privrede.

Uređenjem industrijske zone, stvoriće se uslovi za privlačenje domaćih i stranih investicija, što će omogućiti razvoj malih i srednjih preduzeća, otvaranje novih radnih mesta, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje životnog standarda građana opštine Žabalj.