12°

12°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

Последње измене и допуне Информатора извршене су:
јун. 2020. године.

Информатор о раду

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине.

Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији општине Жабаљ: www.zabalj.rs

Информатор садржи податке о надлежности органа општине Жабаљ и општинске управе као јединственог органа, организационој структури органа општине, податке о услугама које органи пружају заинтересованим лицима (опис поступка пружања услуга које одељења општинске управе пружају заинтересованим лицима) податке о буџету, податке о јавним набавкама, податке о платама.

Документација (клик за преузимање)

1. Захтев за увид у Информатор

2.Информатор-о-раду-јун-2020.

3. Информатор-о-раду-март-2020.

4. Информатор о раду март 2019.
5. Информатор о раду децембар 2018.
6. Информатор о раду јун 2018.
7. Информатор о раду децембар 2017.
8. Информатор о раду новембар 2017.

 

Жабаљ | Презентација општине