12°

12°

Последње измене и допуне Информатора извршене су:
март. 2019. године.

Информатор о раду

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине.

Информатор је израђен у електронском облику и објављен је на веб презентацији општине Жабаљ: www.zabalj.rs

Информатор садржи податке о надлежности органа општине Жабаљ и општинске управе као јединственог органа, организационој структури органа општине, податке о услугама које органи пружају заинтересованим лицима (опис поступка пружања услуга које одељења општинске управе пружају заинтересованим лицима) податке о буџету, податке о јавним набавкама, податке о платама.

Документација (клик за преузимање)

1. Захтев за увид у Информатор
2. Информатор о раду март 2019.
3. Информатор о раду децембар 2018.
4. Информатор о раду јун 2018.
5. Информатор о раду децембар 2017.
6. Информатор о раду новембар 2017.