18°

18°

Poslednje izmene i dopune Informatora izvršene su:
mart. 2019. godine.

Informator o radu

Informator je izrađen na osnovu podataka dostavljenih od strane ovlašćenih službenih lica organizacionih jedinica Opštinske uprave, kao i opštih akata organa opštine.

Informator je izrađen u elektronskom obliku i objavljen je na veb prezentaciji opštine Žabalj: www.zabalj.rs

Informator sadrži podatke o nadležnosti organa opštine Žabalj i opštinske uprave kao jedinstvenog organa, organizacionoj strukturi organa opštine, podatke o uslugama koje organi pružaju zainteresovanim licima (opis postupka pružanja usluga koje odeljenja opštinske uprave pružaju zainteresovanim licima) podatke o budžetu, podatke o javnim nabavkama, podatke o platama.

Dokumentacija (klik za preuzimanje)

1. Zahtev za uvid u Informator
2. Informator o radu mart 2019.
3. Informator o radu decembar 2018.
4. Informator o radu jun 2018.
5. Informator o radu decembar 2017.
6. Informator o radu novembar 2017.