"/> Јавна предузећа, установе, фондови и друга правна лица - Žabalj | Prezentacija opštine

13°

13°
 1. doc-iconOdluku o osnivanju JKP “Vodovod opštine Žabalj” Žabalj, 2013-29 prečišćeni tekst („Službeni list opštine Žabalj“ br. 29/2013 – prečišćen tekst)
 2. doc-iconOdluku o osnivanju JKP “Usluge i održavanje” Žabalj, 2013-10 prečišćeni tekst („Službeni list opštine Žabalj“ br. 10/2013 – prečišćeni tekst)
 3. doc-iconOdluku o osnivanju Centra za socijalni rad za opštine Žabalj i Titel, 1992-1 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 1/1992)
 4. doc-iconOdluku o osnivanju Opštinske narodne biblioteke, 1995-7 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 7/1995)
 5. doc-iconOdluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača Doma zdravlja Žabalj, 2002-14 („Službeni list opštine Žabalj“ 14/2002)
 6. doc-iconOdluku o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Žabalj, 2012-4 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 4/2012)
 7. doc-iconOdluku o pripajanju predškolskih vaspitnih grupa osnovnih škola Predškolskoj ustanovi “Detinjstvo” Žabalj, 2001-4(„Službeni list opštine Žabalj“ br. 4/2001)
 8. doc-iconOdluku o mreži dečijih vrtića sa sedištem na teritoriji opštine Žabalj, 2005-5 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 5/2005)
 9. doc-iconPrečišćeni tekst Odluke o osnivanju Fonda solidarne stambene izgradnje opštine Žabalj, zaključno sa 2007-4 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 3/2000, 8/2002 i 4/2007)
 10. doc-iconOdluku o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Žabalj, 2009-6 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 6/2009)
 11. doc-iconOdluku o osnivanju Fonda za razvoj preduzetništva i prekograničnu saradnju opštine Žabalj, 2013-28 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 28/2013)
 12. doc-iconOdluku o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma, 2009-6 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 6/2009)