24°

24°

ЈАВНИ КОНКУРС

Средства се додељују за суфинасирање програма / пројеката којереализујуудружења а којасуодјавногинтересау области:

 • руралног развоја,
 • заштите животиња, очувања традиције,
 • очувања објеката о значаја за локалну историју,
 • организовања манифестација локалног значаја,
 • пројекти и програми веб промовисања општине Жабаљ
 • подстицањенаталитета
 • социјалнезаштите
 • заштителицасаинвалидитетом,
 • друштвенебриге о деци,
 • подстицањенаталитета,
 • помоћистарима,
 • здравственезаштите,
 • заштите и промовисања људских и мањинских права,
 • образовања инауке,
 • хуманитарни, волентерски и други програми и пројекти у којима удружењa искључиво и непосредно следе јавне потребе

Narativni-i-finansijski-izvestaj

PRIJAVNI OBRAZAC 2

PRIJAVNI-OBRAZAC-2.

 

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено