23°

23°

Јавни конкурс у 2019. години за oдржавање промотивних рекративно – спортских манифестација и округлих столова на тему физичке активности у функцији здравља (ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ)

На основу члана 25. Одлуке о финансирању и суфинансирању програма у области спорта („Службени лист општине Жабаљ“ 38/2016) Општинско веће на својој 141седници одржаној 04.07.2019.годинедоноси: ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Документација (клик за преузимање)

Јавни позив манифестације мали спорт
Образац 4-Посебан програм