25°

25°

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ / И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, A КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РАЗВОЈУ И СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Jaвни позив за избор пројеката које реализују удружења

Eтички кодекс

Наративни и финансијски извештај

Пријавни образац

Пријавни образац 2

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено