30°

30°

ЈАВНИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Општина Жабаљ финансира и суфинасира програмe/пројектe који се реализују у култури и уметностиу 2019. години, a првенствено: пројекте и програме очувања, унапређења и развоја културе  и уметности у општини Жабаљу области организовање културних догађаја од локалног значаја; учешће на такмичењима, фестивалима и саветовањима; очување и неговање народних обичаја; подстицање међународне културне сарадње; подстицање аматерског културно-уметничког рада; подстицање стваралаштва младих; књижевно стваралаштво, издаваштво, дигитално стваралаштво и мултимедије, очувања историјског наслеђа и на друге области културне делатности од значаја за развој културе у општини Жабаљ.

Право на коришћење буџетских средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури имају субјекти у култури, у смислу закона који уређује област културе, под следећим условима:

  1. да имају седиште, односно пребивалиште на територији општине Жабаљ;
  2. да су регистровани за обављање послова у областима културе, односно да се воде у одговарајућим евиденцијама, у складу са законом којим се уређује обаст културе.

Пријавне обрасце и остала документа у вези са конкурсом можете преузети у наставку, кликом на постављене линкове:

PRIJAVNI-OBRAZAC-1

PRIJAVNI-OBRAZAC-2.

Narativni-i-finansijski-izvestaj

 

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено