23°

23°

Последње вести

Нема коментара

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Правни основ за доношење  Одлуке  о накнадама за коришћење јавних добара општине Жабаљ  је Закон о  накнадама за јавна добра („Службени гласник Републике Србије број  95/2018),  Закону о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије број  62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn., 104/2016 – dr. zakon, 96/2017 – usklađeni din. izn., 89/2018 – usklađeni din. izn. i 95/2018 – dr. zakon којим је утврђено да јединица локалне самоуправе утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада својом одлуком, у складу са законом, након одржавања јавне расправе и члану 42. став 1. тачка 3. Статута општине Жабаљ (”Службени лист општине Жабаљ” 4/2019) којима је утврђена надлежност.

Жељени учесници у  јавној расправи су:

  • обвезници накнада
  • Одељење за локалну пореску администрацију ОУ Жабаљ
  • шира јавност.

Учесници јавне расправе  и други заинтересовани субјекти могу  у  писаној  форми  доставити  своје  предлоге,  примедбе  и  сугестије  на  нацрт

Одлуке  и  то:  путем предаје писменог поднеска на писарници општине Жабаљ  (улица  Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ ) или руководиоцу Одељења за локалну пореску администрацију на email:finansije.zabalj@gmail.com до 15.03.2019. године  до   09:00 часова.

Примедбе, предлози и сугестије  се  подносе  у слободној форми.

Нацрт одлуке и Програм јавне расправе биће објављен на званичном сајту општине Жабаљ и на огласној табли општине Жабаљ.

Текст нацрта Одлуке доступан је за јавни увид у општини Жабаљ (ул. Николе Тесле 45 Жабаљ, канцеларија шефа Одељења за локалну пореску администрацију и на интернет порталу www.zabalj.com.

Округли сто поводом нацрта Одлуке одржаће:

Датум  и време округлог стола: Општинска управа Жабаљ ул. Николе Тесле 45 Жабаљ –Мала сала;   18.03.2019. године у 8,00 часова

Водитељ јавне расправе: Драгана Калоперовић

Позив за јавну расправу Одлуци о накнадама за коришћење јавних добара општине

Одлука о накнадама за коришћење јавних добара Нацрт

 

 

Остале вести

Нова соларна аутобуска стајалишта на подручју општине Жабаљ

Пројекат постављања нових соларних аутобуских стајалишта на територији општине Жабаљ, који је започет средином 2018. године, је приведен крају. Несвакидашња стајалишта налазе се на најпрометнијим чекалиштима аутобуса, односно на местима…

Жабаљ | Презентација општине