23°

23°

Последње вести

Нема коментара

Изабран председник Општине Жабаљ

Скупштине општине Жабаљ одржана је у биоскопској сали на којој је конституисана извршна власт. Једногласном одлуком, присутних 19 одборника, изабрани су председник Општине, заменик председника Општине и чланови Општинског већа.…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ, ОБЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Правни основ за доношење  Одлука о постављању монтажних, обласних и других  објеката на територији општине Жабаљ је члан 4. Закон комуналним делатностима   („Службени гласник Републике Србије број  129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  и  члан 19. тачка 2. и члан 42. тачка 21.  Статута општине Жабаљ (”Службени лист општине Жабаљ” 4/2019)

Учесници јавне расправе  и други заинтересовани субјекти могу  у  писаној  форми  доставити  своје  предлоге,  примедбе  и  сугестије  на  нацрт

Одлуке  и  то:  путем предаје писменог поднеска на писарници општине Жабаљ  (улица  Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ ) или руководиоцу Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине на email: imovinazabalj@gmail.comдо 15.03.2019. године  до   09:00 часова.

Примедбе, предлози и сугестије  се  подносе  у слободној форми.

Нацрт одлуке и Програм јавне расправе биће објављен на званичном сајту општине Жабаљ и на огласној табли општине Жабаљ.

Текст нацрта Одлуке доступан је за јавни увид у општини Жабаљ (ул. Николе Тесле 45 Жабаљ, канцеларија шефа Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  и на интернет порталу www.zabalj.com.

Округли сто поводом нацрта Одлуке одржаће:

Датум  и време округлог стола: Општинска управа Жабаљ ул. Николе Тесле 45 Жабаљ –Мала сала;   18.03.2019. године у 10,00 часова

Водитељ јавне расправе: Оливера Влајков 

Odluka nacrt 04.03.

Позив за јавну расправу Одлука о постављању монтажних, обласних и других објеката на територији општине Жабаљ

 

Остале вести

Изабран председник Општине Жабаљ

Скупштине општине Жабаљ одржана је у биоскопској сали на којој је конституисана извршна власт. Једногласном одлуком, присутних 19 одборника, изабрани су председник Општине, заменик председника Општине и чланови Општинског већа.…

Председник Општине и Покајинска секретарка за културу отворили Сабор културног стваралаштва

Сабор културног стваралаштва отворен је данас у дворишту Општинске народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Жабљу. Културни догађај, који се састоји од три фазе, отворили су Покрајински секретар за културу, јавно…

Бесплатни мамографски преглед за жене у општини Жабаљ

Председник Општине Жабаљ Чедомир Божић састао се са помоћником покрајинског секретара за здравство др Снежаном Бојанић, кад је договорено да жене из општине Жабаљ добију прилику за бесплатну мамографију, уз…

Жабаљ | Презентација општине