14°

14°

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ, ОБЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Правни основ за доношење  Одлука о постављању монтажних, обласних и других  објеката на територији општине Жабаљ је члан 4. Закон комуналним делатностима   („Службени гласник Републике Србије број  129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  и  члан 19. тачка 2. и члан 42. тачка 21.  Статута општине Жабаљ (”Службени лист општине Жабаљ” 4/2019)

Учесници јавне расправе  и други заинтересовани субјекти могу  у  писаној  форми  доставити  своје  предлоге,  примедбе  и  сугестије  на  нацрт

Одлуке  и  то:  путем предаје писменог поднеска на писарници општине Жабаљ  (улица  Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ ) или руководиоцу Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине на email: imovinazabalj@gmail.comдо 15.03.2019. године  до   09:00 часова.

Примедбе, предлози и сугестије  се  подносе  у слободној форми.

Нацрт одлуке и Програм јавне расправе биће објављен на званичном сајту општине Жабаљ и на огласној табли општине Жабаљ.

Текст нацрта Одлуке доступан је за јавни увид у општини Жабаљ (ул. Николе Тесле 45 Жабаљ, канцеларија шефа Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  и на интернет порталу www.zabalj.com.

Округли сто поводом нацрта Одлуке одржаће:

Датум  и време округлог стола: Општинска управа Жабаљ ул. Николе Тесле 45 Жабаљ –Мала сала;   18.03.2019. године у 10,00 часова

Водитељ јавне расправе: Оливера Влајков 

Odluka nacrt 04.03.

Позив за јавну расправу Одлука о постављању монтажних, обласних и других објеката на територији општине Жабаљ

 

Подели:
Нема коментара

Постављање коментара није дозвољено