13°

13°

Kartice za parkiranje invalida

Pružanje ove usluge je izvorna nadležnost opštinske uprave. Usluga se sastoji u izdavanju rešenja o priznavanju prava na besplatno parkiranje na teritoriji opštine Žabalj za vozila sa invaliditetom i uručenju parking karte sa numeracijom.

Pravo je utvrđeno Odlukom o javnim parkiralištima i parkiranju na teritoriji opštine Žabalj (,,Službeni list opštine Žabalj” broj:11/2013,4/2014 i 46/2016)

Informacije u vezi sa podnošenjem zahteva mogu se dobiti u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj i privredu usmeno ili na telefon 021/210-22-55, kao i putem elektronske pošte na: privreda@zabalj.rs

Dokumentacija (klik za preuzmanje)

Odluka o javnim parkiralištima i parkiranju-(Sl. gl. br. 11-2013, 4-2014 i 46-2016)
Zahtev za izdavanje parking kartice