"/> Комуналне делатности - Žabalj | Prezentacija opštine

14°

14°
 1. doc-icon ODLUKA O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA I SAHRANJIVANJU („Službeni list opštine Žabalj“ br. 15/2015)
 2. doc-icon ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA ( Odluka je objavljena u „Sl. list opštine Žabalj 9/2005, 11/2005, 6/2006,17/2006, 3/2011 i 2/2012)
 3. doc-icon ODLUKA O PREVENTIVNOJ DEZINFEKCIJI, DEZINSEKCIJI I DERATIZACIJI („Službeni list opštine Žabalj“ br. 16/2006)
 4. doc-icon ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA ODLAGANJE INTERNOG OTPADA ODNOSNO GRAĐEVINSKOG OTPADA I OTPADA OD RUŠENJA OBJEKATA 2010-13 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 13/2010)
 5. doc-icon ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA CENE KOMUNALNIH PROIZVODA I KOMUNALNIH USLUGA, 2009-11 („Službeni list opštine Žabalj“ br. 11/2009)
 6. doc-icon PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA I MAČAKA LUTALICA („Službeni list opštine Žabalj“ 11/2013 i 4/2014)
 7. doc-icon PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABALJ („Službeni list opštine Žabalj“ br. 24/2014)
 8. doc-icon ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA REALIZACIJI PROJEKTA JAVNOG – PRIVATNOG PARTNERSTVA U OBLASTI JAVNE RASVETE („Službeni list opštine Žabalj“ br. 15/2015)
 9. doc-iconOdluka o zelenim površinama („Službeni list opštine Žabalj broj 18-2018-prečišćen tekst)
 10. doc-iconOdluka o održavanju čistoće  („Službeni list opštine Žabalj broj 18-2018-prečišćen tekst)
 11. doc-iconOdluka o pijacama i vašarima („Službeni list opštine Žabalj broj 18-2018-prečišćen tekst)
 12. doc-iconOdluka o snabdevanju vodom („Službeni list opštine Žabalj broj 18-2018-prečišćen tekst)