Комуналне делатности

 ОДЛУКA О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 15/2015)  ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА ( Одлука је објављена у „Сл. лист општине Жабаљ 9/2005, 11/2005, 6/2006,17/2006, 3/2011 и 2/2012)  ОДЛУКА О ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ, ДЕЗИНСЕКЦИЈИ И ДЕРАТИЗАЦИЈИ … Настави са читањем Комуналне делатности