26°

 

Начелник Општинске управе
Љиљана Чонкић
Адреса: 21 230 Жабаљ, Николе Тесле 45
Телефон: 021 210 2277
Е-mail: nacelnikzabalj@gmail.com

Послови Општинске управе у оквиру права и дужности Општине врше се у основним организационим јединицама и то:

1. Служба за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено
комуналне послове;
2. Служба за привреду;
3. Служба за локалну пореску администрацију;
4. Служба за финансије;
5. Служба за општу управу и друштвене делатности;
6. Служба за заједничке стручне послове
7. Служба за инспекцијске послове
8.Служба за помоћно-техничке послове

Заменик начелника Општинске управе

Јадранка Савин

jadrankasavin@gmail.com