"/> Начелник општинске управе - Žabalj | Prezentacija opštine

14°

14°

Načelnik Opštinske uprave:

Stevan Despotov

adresa: 21230 Žabalj, Nikole Tesle 45

telefon: 021/2102275

E-mail: nacelnik.zabalj@gmail.com

 

BIOGRAFIJA:

Rođen 03.10.1984. godine u Novom Sadu.

Obrazovanje: diplomirani pravnik

Osnovnu školu pohađao u Novom Sadu, Gimnaziju Svetozar Marković u Novom Sadu završio 2003. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine, pravosudni ispit položio 2013. godine.

Od marta 2009. do novembra 2017. godine bio zaposlen kod poslodavca Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Novi Sad na poslovima samostalnog stručnog saradnika za PIO. Od 23.11.2017. godine zaposlen u Opština Žabalj, Opštinska uprava – načelnik Opštinske uprave.

Oženjen, otac jednog deteta.

Zamenik načelnika Opštinske uprave

Jadranka Savin

jadrankasavin@gmail.com